9 procent btw-regeling op schilderwerk

Voor buiten- en binnenschilderwerk aan particuliere woningen die ouder zijn dan 2 jaar wordt 9% btw in rekening gebracht i.p.v 21% btw.

Onder particuliere woningen vallen:

  • woning in particuliere eigendom
  • huurwoningen door particulieren bewoond
  • bejaardentehuizen
  • verpleeghuizen en zorginstellingen
  • aanleunwoningen
  • studentenwoningen
  • kloosters, zover deze worden gebruikt voor permanente bewoning
  • tweede woning, zover permanente bewoning is toegestaan

Lees meer over het 6%-tarief op de website van de Belastingdienst.